logo

1.
23. Dünya Enerji Kongresi'ne 9-13 Ekim 2016 tarihleri arasında hangi şehir ev sahipliği yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" İstanbul
Soru Açıklaması
23. Dünya Enerji Kongresi 9-13 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Kongrenin ana teması ise “Yeni Ufukları Kucaklamak”...
2.
Türkçe kelimelerin yazımına son derece uygun, Türkçe için geliştirilmiş olan F klavyenin mucidi ve Eylül 2016'da hayatını kaybeden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İhsan Sıtkı Yener
Soru Açıklaması
Türkçe kelimelerin yazımına son derece uygun ve Türkçe için geliştirilmiş olan F klavyenin mucidi İhsan Sıtkı Yener Eylül 2016’da hayatını kaybetti.
3.
I- Şah Fırat Operasyonu
II- Fırat Kalkanı Operasyonu
III- Dicle Kalkanı Operasyonu

Yukarıdaki operasyonlardan hangisi ya da hangileri TSK tarafından Suriye toprakları üzerinde gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2016-2017 futbol sezonu Spor Toto Süper Ligine özel olarak aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Turgay Şeren Sezonu
Soru Açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2016-2017 futbol sezonunda Spor Toto Süper Ligin adının Turgay Şeren Sezonu olarak ifade edileceğini duyuruldu.
5.
Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olan Eylül'ün yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" C Mehmet Rauf
Soru Açıklaması
6.
Ülkemizde 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası Türkiye genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmiştir.


Olağanüstü hali aşağıdakilerden hangisi ilan eder?

Doğru Cevap: "D" D Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
Olağanüstü hal ilân etme yetkisi, normal Bakanlar Kuruluna değil, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir (Anayasa, m.119, 120). Ancak bu Kurulun olağanüstü hal ilân etme yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onamasına tâbidir. Olağanüstü hal ilânına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur (m.121). Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir (m.121).
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.