İnkılaplar ve Siyasal Gelişmeler (Tarih)

 • 11 Kişi Okudu
 • Şubat 25, 2015

  Cumhuriyetin İlanından Önceki Sorunlar

  • Rejimin adının olmaması
  • Devlet başkanının olmaması
  • Devlette hükümet bunalımı olması

  Cumhuriyet’ in İlanı (29 Ekim 1923 “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. “

  Sonuçları :

  Rejimin adı : Cumhuriyet

  Devletin Adı : Türkiye Cumhuriyeti

  Meclis hükümeti yerine kabine sistemine geçildi.

  Devrimler için uygun ortam hazırlandı.

  İlk Cumhurbaşkanı : Mustafa Kemal Atatürk

  İlk başbakan : İsmet İnönü

  İlk Meclis Başkanı : Fathi Okyar

  Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) (Din ve Devlet işleri ayrılıyor.)

  • Halifeliğin, ulusal egemenlik anlayışı ile çatışması
  • Son halife Abdülmecit’ in devlet işlerine karışması
  • Laik düzen önünde engel olması

  Sonuçları :

  • Laik düzen önündeki engel kaldırıldı.
  • Devlet yönetiminde ikili yapı ortadan kalktı.

  Uygulama Aşaması :

  • Osmanlı Hanedanları yurt dışına çıkarıldı.
  • Erkan- ı Harbiye Vekaleti —> Genel Kurmay Başkanı
  • Şerriye ve Evkaf  Vekaleti —> Diyanet İşleri Başkanı- Vakıflar Genel Müdürlüğü
  • Tevhid-i Tedrisat yasası çıkarıldı.
  • Bütün Okullar M.E.B e bağlandı.

  Not : Şeyhül İslamlık Diyanet İşleri Bakanlığının kurulmasıyla sona erdi.

  1924 Anayasası (Neden 1924 Anayasası İlan edildi)

  • 1921 Anayasasının bir çok konuda yetersiz olması
  • Devletin alt ve üst yapısında gerçekleşen devrimlerin; anayasal sistemde yerlerini alma gereksinimi
  • Batı Dünyasının 1921 Anayasasını, anayasa olarak kabul etmemesi

  Demokrasi Denemeleri

  Demokrasi = Tercih = Siyasi Partilerin Çokluğu= Çok Partili Yaşam

  Cumhuriyet Halk Partisi (9 Eylül 1923) Devrimleri yapan parti

  • Yeni devletin ilk partisidir.
  • Halk partisi olarak kurulmuş Cumhuriyet adını almıştır.
  • Anadolu Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti partiye dönüşmüştür.
  • Atatürk ilkelerini 1935′ te tüzüğe geçirmiştir.

  Terakki Perver Cumhuriyet Partisi (17 Kasım 1924)

  • İlk muhalefet partisidir.
  • Kurtuluş Savaşı komutanlarınca kuruldu. (Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Bey)
  • Ekonomide liberalizmi savunmuştur.
  • Dini, Politikaya kattığı söylenmektedir.
  • Şeyh Sait ayaklanmasının çıkması nedeniyle Takriri Sükun Yasası ile 5 Haziran 1925′ te kapatılmıştır.
  • Mustafa Kemal ile aralarında Temel ayrım laik devrimlerdir.

  Şeyh Sait Ayaklanması (13 Şubat 1925)

  Türkiye Cumhuriyet’ ni yıkmaya yönelik ilk isyandır. Musul’ u kaybetmemize sebep olmuştur.

  Nedeni: İngiltere ile Musul konusunda bir çözüme uaşılmamış olması

  • Türk Ordusu Musul’ a doğru ilerlemekteydi.
  • Şeyh Sait ve ona bağlı kişiler Piran’ daayaklanma çıkardılar.
  • Fethi Bey hükümeti istifa etti, İsmet Paşa yeni hükümet kurdu.
  • 4 Mart 1925′ te Takriri Sükun Yasası çıkarıldı.
  • Yasa ile rejim korundu bölgede güvenlik sağlandı.
  •  İstiklal Mahkemeleri Kuruldu.

  Türk Medeni Yasası (17 Şubat 1926) (Amaç: Kadın-Erkek eşitliğini sağlamak.)

  Kadın erkek eşitliğini sağlamak amacıyla çıkarıldı.

  Sonuçları :

  • Hukuk birliği sağlanmıştır.
  • Kadınlar istediği mesleğe girebilecektir.
  • Evlilikte tek eşlilik getirildi.
  • Kadınlara’ da boşanma hakkı verildi.
  • Mirasta kadınlarada hak verildi. Mahkemelerde tanıklık yapabileceklerdi.

  Neden İsviçre Medeni Yasası İlan Edildi ?

  • Avrupa’ da kabul edilen son yasa olması
  • Çok karmaşık sorunlara bile politik sorunlar getirmesi
  • Bünyemize uygun olması

  Not: Patrikhanelerin yargı yetkiside bu yasa ile sona sermiştir.

  Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler

  • Tevhid-i Tedrisat Yasası (13 Mart 1924)
  • Eğitimde dağınıklık giderildi.
  • Eğitim devlet işi oldu
  • Çağdaş laik eğitime geçildi.
  • Eğitimde dinsel niteliğe son verildi.

  Medreselerin Kapatılması (11 Mart 1924)

  Amaç : Toplumdaki kültür farklılığını yok etmek, eğitimde laik düzeni oturtmak amaçlı kapatıldı.

  Günümüz eğitim sisteminin temellerinin atıldığı “Maarif Teşkilatı hakkında yasa kabul edildi.

  Yeni Türk Harflerinin Kabul Edilmesi (1 Kasım 1928)

  • Arap harfleri ile okuma yazmanın zor olması
  • Okuma yazmanın zor olması
  • Okuma yazma oranını arttırmak

  Sonuç : 1928 yılında yasa çıkarıldı ve okuma yazma seferberliği başlatıldı.

  Çağdaş Kültürü Yerleştirme Çabaları

  • Millet Mektepleri kurulmuştur. (1929)
  • Halk Evlerinin kurulması (1932) Dil, edebiyat, müzecilik alanında faaliyet gösterdi.
  • Köy Enstütüleri açılmıştır. ( 1940)
  • Türk Tarih Kurumu’ nun Açılması (12 Nisan 1931 Milliyetçilik)
  • Osmanlı Tarihinden daha eski tarihimizi öğrenmek.
  • Ümmetçi tarihten ulusalcı tarihe geçiş.

  Sonuçları :

  • Orta Asya Tarihi araştırılmaya başlandı.
  • Müzecilik, etnoloji!! , arkeoloji gelişmeye başlamıştır.
  • Anadolu’ nun eski tarihine sahip çıkılmıştır.

  Türk Dil Kurumunun Açılması (Milliyetçilik)

  • Bilim ve hukuk dili Arapça, Edebiyat dili Farsça halk ise Türkçe konuşuyordu. Ulusal bir dilin olması gerekiyordu.
  • 12 Temmuz 1932′ de T.D.K ile :
  • Türkçe’ yi yabancı dillerden arındırmak, Türkçeyi bilim-kültür dili yapmak

  Sosyal alanda İnklaplar

  Kıyafet Devrimi (25 Kasım 1925)

  • 1925′ te giyim alanıdaki ilk yenilik “şapka yasası” ile oluştu.
  • Din adamları, dini giysilerini yalnızca ibadet yerinde giyebilirler.
  • Türk kadınları isterse ; çarşaf ve peçe kullanabileceklerdir.

  Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (Laiklik)

  • Tarikat bireylerinin toplandığı yer : Tekke ve Zaviye
  • Sonucu Tekke ve Zaviyeler kapatıldı. (30 kasım 1925)
  • Tarikatları simgeleyen giysisi törenle yasaklandı.

  Ölçü birimlerinin Değişmesi

  • 1 Ocak 1926 Rumi ve hicri takvim  Miladi Takvim
  • 1 Ocak 1926 Uluslararası saat sistemine geçildi.
  • 20 Mayıs 1928 Arşın yerine Metre, Okka yerine Kilo kullanılmaya başlandı.
  • 1935 Haftasonu tatli Pazar gündür artık.

  Not: Amaç batı ile işbirliği yapmak İkiliklere son vermek.

  • Soyadı Yasasının Çıkarılması (21 Haziran 1934) (Halkçılık)
  • Toplumsal karmaşayı önlemek, resmi işleri kolaylaştırmak amaçlı çıkarıldı.
  • Ağa, hacı gibi ayrıcalık veren ünvanlar kaldırıldı.
  • 1934 çıkarılan yasa ile Mustafa Kemal’ e Atatürk soyadı verildi.

  Ekonomik Alandaki Gelişmeler

  Ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek amaçlı yapılacak olan program İzmir İktisat Kongresi’ nde açıklanmıştır.

  Tarım

  • Aşar vergisinin kaldırılması “Köylü milletin Efendisidir.”
  • Ziraat Bankasının gücü arttırıldı. Ziraat Mektepleri açıldı.
  • Tarım Kredi Koperatifleri kuruldu.
  • 1929′ da Toprak Reform Yasası çıkarıldı.
  • 1923 – 1929 arası en çok gelişen sektör tarımdır.

  Ticaret

  • 1924 İş bankasının kurulması
  • 1926 Kabotaj Yasası ile denizlerde gemi işletme hakkı Türklere tanındı.
  • 1930 Merkez Bankasının kurulması

  Sanayi

  • 1927 çıkarılan Teşvik-i Sanayi Yasası ile özel sektöre destek vermek.
  • 1934 Birinci beş yıllık Kalkınma Planı uygulanmıştır.
  • Pek çok büyük sanayi kuruluşu ortaya çıktı. (Sümerbank)

  Sağlık

  • 1920 ilk sağlık bakanlığı kuruldu.
  • Beden Eğitimi teşkilatı kuruldu.

  Ulaşım

  • Karayolları ve demiryollar geliştirilmiştir.
  • Türkye Demiryolları işletmesi kurulmuştur.
  • Yabancıların elindeki demir yolları millileştirilmiştir.

  ÖABT
  16 Temmuz 2018

  Üye OlŞifremi Unuttum

  Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen alımının hangi usul ve esaslara göre yapılacağı, 3 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı  Resmi Gazete’de ya... Devamı

  2018 KPSS’de yüksek bir puan elde etmeyi ya da rakiplerinize fark atmayı planlıyorsanız 6 sorunun sorulduğu Güncel Bilgiler ve Kültürel Olaylar bölüm... Devamı

  2017 okullar ne zaman kapanıyor? 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı içinde okullar yaz tatiline Haziran ayının tam kaçında başlayacak. İşte tatil planı ... Devamı

  2017 Yılık Öabt (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Ösym’nin son yayınladığı takvime göre işte sınav uygulama ve sonuç açıklanma tarihi… 201... Devamı

  Öabt braşları şunlardır: Türkçe Öğretmenliği İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Co... Devamı
  Webmaster Sosyal Ağı
  wm sosyal
  Kategoriler
  İstatistiklerimiz
  Yandex.Metrica
  KPSS ÖABT UYGULAMAMIZI İNDİRİN
  Get it on Google Play