logo
2017 Öabt Türkçe Öğretmenliği 1. Online Deneme Sınavı
Kpssoabt.com Türkiye Geneli Deneme Sınavları
1.
Yukarıda bir semantik ağ verilmiştir.
Buna göre anlam çözümleme tabloları, kavram ağları, kavram haritaları, yapılandırılmış gird’ler ve tanılayıcı dallanmış ağaçlar estetik dinlemenin,
1.Metinler Arasılık
2.Zihinde resmini çizme
3.Özetleme
Hangi stratejisine ya da hangilerine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" II – III
Soru Açıklaması
2.
Not alma ile özetleme arasında,

 1. Not alma sübjektif, özetleme objektiftir.

 2. Not alma metni ana hatları ile özetleme genel hatları ile ele almaktır.

 3. Not alma ve özetlemede eleştirel yazma vardır.


Yukarıda bulunan farklardan hangisi ya da hangileri bulunur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
3.

 1. Siz fazla bir şey bilmezsiniz; büyükleri dinlemesini öğrenin…


Yukarıdaki söz öğrencileri hangi dinleme türüne iter?
Doğru Cevap: "D" Pasif dinleme
Soru Açıklaması
4.
İyi bir konuşmacıda,

 1. Gözlem gücü gelişmiştir.

 2. Kendi yeteneklerini değerlendirmeyi bilir.

 3. Ahlaksal sorumlulukları olduğunun farkındadır.


Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri bulunur?
Doğru Cevap: "E" I – II – III
Soru Açıklaması


5.

 1. Ali’nin ezberlediği şiiri anlamlandırması

 2. Ali’nin kulaklarının ağır işitmesi

 3. Ali’nin konuşurken vurgu ve tonlamaya dikkat etmemesi

 4. Ali’nin konuşurken dikkatini toplayamaması

 5. Ali’nin konuşmaya başlarken protokol sırasını dikkate alarak giriş yapması


Yukarıdaki anlama ve anlatma süreci örneklerinden hangisi fizikseldir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
6.

 1. Umran öğretmenin öğrencileri genellikle, toprak sözcüğüne “torpak”, kibrit sözcüğü yerine ise “kirpit” demişlerdir.


Umran öğretmenin öğrencileri konuşma sorunlarından hangisini yaşamaktadırlar?
Doğru Cevap: "A" Metatez
Soru Açıklaması
7.

 1. İlkay, okuyacağı metinlerin başlıklarını sıralayarak kendisine çağrıştırdığı anlamları bir kâğıda yazar. Metinleri okuduktan sonra bilgilerini karşılaştırır.


İlkay’ın kullandığı okuma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Okuma bir anlam kurma sürecidir.
Soru Açıklaması
8.

 1. Emine, her gün Oktay Usta’nın internet adresinden yemek tarifleri okumakta ve bunları akşama doğru yapmaktadır.


Emine’nin,

 1. Ekran okuma

 2. Yazınsal okuma

 3. Bilgelenimsel okuma


Kullandığı okuma türleri hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I – III
Soru Açıklaması
9.

 1. Cennet öğretmen Türkçe Öğretim Programında okumanın oranı, %15, %20, %25, %30, %40 şeklinde rastgele sıralamıştır.


Türkçe Öğretim Programında okumanın oranı hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" % 30
Soru Açıklaması
10.

 1. Öğrencilere “Altın Işık” adlı metni veren Deniz öğretmen, metinde geçen anahtar kelimeleri kullanıp yeni bir metin oluşturmalarını ister.

 2. “Altın Işık” adlı metinden yola çıkan Güler öğretmen bir paragrafı alarak cümlelerin yerlerini değiştirip öğrencilerine sunar ve paragrafı düzgün bir sıra ile onlardan oluşturmalarını ister.

 3. Öğrencilere verilen “Çevremizdeki Meslekler” konusunda dil bilgisi kurallarına uygun şekilde birkaç paragraflık yazılar oluşturulması…


Yukarıda örnekleri verilen yazma türleri hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Üçü de kontrollü
Soru Açıklaması
logo
2017 Öabt Türkçe Öğretmenliği 1. Online Deneme Sınavı
Kpssoabt.com Türkiye Geneli Deneme Sınavları
11.

 1. Davut öğretmen, öğrencilerinden Pembe İncili Kaftan adlı öyküyü tiyatroya dönüştürmesini ister.


Davut öğretmen, Türkçe öğretim programında yer alan hangi amacı gerçekleştirmek istemektedir?
Doğru Cevap: "C" Farklı türlerde metin yazma
Soru Açıklaması


12.
Özge, yazacağı konuyu belirledikten sonra, konu hakkında araştırmalar yapar, konuyu sınırlandırır. Daha sonra sınırlandırdığı konu hakkında karalama kâğıtları oluşturur.

Özge yazma sürecinin,

 1. Yazma öncesi

 2. Yazma sırası

 3. Yazma sonrası


Hangisi ya da hangilerinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
13.
Büyük ünlü uyumu, başka dillerden Türkçeye geçmiş olan sözcüklerde aranmaz. Bu sözcükler Türkçeye geçirilirken her zaman büyük ünlü uyumuna uyacak şekilde değişim geçirmezler.

Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır?
Doğru Cevap: "E" E) Kalem
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir nedene bağlı anlatım bozukluğu yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Son derste belgisiz ve sayı sıfatlarını öğrendik.
Soru Açıklaması
15.
15-16 soruları şiire göre yanıtlayınız.

Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun

Nadir duyabildiği taze bir heyecanla,

Karıştım o gün bu gün zavallı çobanla

Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına

Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına.

Kemalettin Kamu

Bu parçada kaç cümle vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bulunan kelime gruplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Edat grubu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay Dil Ailesi üzerine araştırma yapmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Bloomfield
Soru Açıklaması
18.
Bu okul Saussure’ün fikirlerinin tesirinde kalan ünlü Çek dilci Vilem Mateziusun (1882-1945) tarafından kurulmuştur. Çek bilginlerinden B. Gawranek, B.Trnka, Skaliçka, Y. Vahek, L. Novak ve diğerleri dış ülkelerde çalışan Rus dilcilerinden N.S. Trubetskoy, R.O. Yakobson, S.O. Kartsevskiy bu okulun dilcilik derneğinin aktif temsilcileriydi.

Bu parçada açıklanan okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Prag Yapısalcılık Okulu
Soru Açıklaması
19.
Yukarıdaki resimler genel dilbilim kavramlarıyla birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangileriyle isimlendirilir?

 

 

 

Şekil: 1         -------           Şekil: 2
Doğru Cevap: "B" Belirtke        -------           Simge
Soru Açıklaması
20.
Bir türkü dinlerken, bir roman, hikâye veya şiir okurken, bir film izlerken, sevindiğimizde üzüldüğümüzde, kızdığımızda, gözlerimiz dolduğunda duygusal tepkiler vermiş oluruz. Aslında bu, bizim ………. fark ettiğimizin işaretidir. Bu tepkileri doğrudan vermeyip sözcükle ifade edecek olsak, “kızdım”, “sevindim”, “üzüldüm” deriz. Kısacası bizim üzerimizde bırakılan duygusal izlenimdir.

Bu parçadaki boşluğa gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tema
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.