logo
Kpss, Yks, Tyt ve Mis için Sözcükte Anlam Testi
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel
anlamıyla kullanılmıştır?

A) Kardeşi, masanın üzerindeki antika vazoyu kırdı.
B) Meyve fiyatları yazın gelmesiyle düştü.
C) İlk kez gittiğim o köyde çok sıcak karşılandım.
D) Boş sözlerle bu vakte kadar hepimizi oyaladı.
E) Bu saatte buralarda açık market bulamazsın.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
2.
Götürmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“bir sonuca erdirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bir tepsi böreği üç dakikada nasıl da götürdü öyle!
B) Beni öylece bırakıp çocuğu da yanında götürdü.
C) Bizi dükkânı satma kararına götüren durum, aramızdaki
tartışmalardı.
D) Olay sırasında atılan mermi, kolunu götürmüş.
E) Bu kadar derdi şu küçük çocuk nasıl götürecek?
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
3.
(I) Üst başta yaşlı, yaşlılıktan dalları toprağa eğilmiş bir
çınar ağacı bütün haşmetiyle yıllardır orada durup durur.

(II) Çınar ağacına yüz metre yaklaşırsın, elli metre yaklaşırsın
ortada çıt yoktur.

(III) Her bir yan derin bir sessizlik
içindedir.

(IV) Ağacın yanına gelip de kayadan yana
dönüncedir ki iş değişir, birdenbire bir gürültü patlar.

(V) İlkin kulakları sağır edecek derecede çoktur, sonra
iner, yavaşlar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili
sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla
kullanılmıştır?
A) Karanlıkta önümüzü görmekte zorlanıyorduk.
B) Paslanan kapıyı açmak için uzun süre uğraştık.
C) Bu dağın eteğinde kar hiç eksik olmaz.
D) Arabanın camlarını nemli bir bezle sildi.
E) Ona hediye alman çok ince bir davranıştı.
Doğru Cevap: "E" E
Soru Açıklaması
5.
Birkaç yıl önceydi. Sancaktar Dergisi “Bizim Ali” başlığıyla
I
Muhammed Ali’yi kapak yapmıştı. Acizane benim de katkı-
II
da bulunduğum harika bir sayıydı. Yıllar sonra gördüğüm
III
en heyecan verici kapak olduğu düşüncesiyle dergiyi
bayiden kaptığım gibi soluğu bir arkadaşımın yanında
IV
aldım. Çayları söylerken heyecanla dergiyi açtım ve
masaya oturdum.
V
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisi ad aktarmasına
(mecazımürsel) örnek değildir?
A) I.        B) II.            C) III.         D) IV.          E) V.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüklerle
kurulmuş ikileme vardır?
A) Konu komşu hemen yardımımıza koştu.
B) Topladığımız çalı çırpılar çıtır çıtır yanıyordu.
C) Sabahki otobüse zar zor yetişebildik.
D) Köşe bucak bizden kaçmasını anlayamadık.
E) Tıkırtıyı duyunca ağır ağır oradan uzaklaştık.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
7.
Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündü-
recek şekilde kullanılmasına kinaye denir.
Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabilecek bir
kullanım vardır?
A) Birden çıkıp gidince ardından bakakaldık.
B) Filmin son sahnesinde ağzımız açık kaldı.
C) Mutlu haberi alınca etekleri zil çaldı.
D) Karşılık beklemeden herkese iyi davranırdı.
E) İnternet bağlantımızdaki sorun giderilemedi.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
8.
I. Balkona astığı çamaşırlar henüz kurumamış. (temel
anlamlı)
II. Kâğıtlar rüzgârın etkisiyle uçuştu. (somut sözcük)
III. Caddedeki trafik levhalarını yeniliyorlar. (genel anlamlı
sözcük)
IV. Bu işi yapmanın bir yolu vardır. (mecaz anlamlı sözcük)
V. Derenin şırıltısı kulaklarımızı okşuyordu. (yansıma
sözcük)
Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle
ayraç içinde verilen bilgi uyuşmamaktadır?
A) I.     B) II.       C) III.            D) IV.           E) V
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tariz (iğneleme, dokundurma)
vardır?
A) Asılsız bazı haberler yüzünden zor anlar yaşadık.
B) Saatlerce dil döktük ama sorunu çözemedik.
C) İnsanların düşüncelerini önemsememen hoşuma gitmiyor.
D) Öyle tez canlıdır ki bir işi yapana kadar mevsim değişir.
E) Ezberleyerek her şeyi öğrenemeyeceğini bilmelisin.
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyuttur?

A) Hava, keskin bir kömür kokusuyla doldu.
B) Yaz gelince saçlarımı kısacık kestiririm.
C) Bahçeden topladığımız erikler çok ekşiydi.
D) Suyu analiz için laboratuvara gönderdik.
E) Duygularını belli etmeyen bir yapısı vardı.
Doğru Cevap: "E" E
Soru Açıklaması
logo
Kpss, Yks, Tyt ve Mis için Sözcükte Anlam Testi
11.
I. Rüyasında gördükleri gerçek oldu.
II. İçeri çok soğuk, sobayı yakalım.
III. Sevdamı bu şiirle anlatmak istedim.
IV. İdeallerinizi kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.
V. Yüzünden üzüldüğü belli oluyor.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
somut anlamlıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan
anlamıyla kullanılmıştır?
A) Köprünün ayaklarını hafta sonu onarmışlar.
B) Yol kenarındaki çeşmeden buz gibi su içtik.
C) Umutsuz bir sesle bana raporları okudu.
D) Polis, şüphelinin gizlendiği binayı sardı.
E) Elindeki kitabı masanın üzerine bıraktı.
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Merhabalar. Sözcükte anlam deneme sınavımızı ücretsiz olarak çözebilirsiniz.